Nowy projekt „Budujemy makietę bitwy pod Kunowicami – żywa lekcja historii i nie tylko”

Ruszył projekt „Budujemy makietę bitwy pod Kunowicami – żywa lekcja historii i nie tylko”. Celem przedsięwzięcia, przygotowanego przez Fundację Dobro Kultury jest rozbudzenie patriotyzmu lokalnego, stworzenie makiety, a także zainteresowanie młodzieży historią pobliskiego regionu.

Projekt zakłada cykl wydarzeń, które odbędą się w ciągu najbliższych czterech miesięcy. Będzie to m.in. wycieczka krajoznawcza, warsztaty budowania makiety oraz uroczysta prezentacja, podsumowująca projekt. Wszystko po to, aby przybliżyć mieszkańcom Słubic i Kunowic ślady historii, o których niestety niewiele osób wie. Projekt finansowany jest ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Równać Szanse.

Do projektu zgłosiła się grupka uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Słubicach pod opieką Doroty Rutki. 13 marca odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne w Collegium Polonicum, na którym prezes fundacji - Joanna Kopczyńska przedstawiła nam harmonogram działań. Po krótkiej zabawie integracyjnej i podziale zadań, dr hab. Grzegorz Podruczny przeprowadził wykład na temat bitwy pod Kunowicami. Przybliżył nam genezę oraz przebieg wydarzeń, zaprezentował zabytki archeologiczne znalezione na polu walki oraz makietę przedstawiającą atak na Młyńskie Wzgórza znajdującą się w Bibliotece Miejskiej w Słubicach.

27 marca miała miejsce piesza wycieczka na pole bitwy pod Kunowicami. Trasa wynosiła około 7 km w jedną stronę. O miejscach ciekawych i znaczących pod względem historycznym, opowiedział Grzegorz Podruczny, który pełnił rolę przewodnika. Mieliśmy szansę wykazać się swoimi zdolnościami orientacji przestrzennej podczas gry terenowej. Wyprawa zakończyła się ogniskiem na terenie Rancha Drzecin.

17 kwietniu w Galerii OKNO rozpoczną się warsztaty budowania makiety. W trakcie zajęć będziemy mieli do pomalowania sporo figurek, jesteśmy ciekawi, jak sobie poradzimy z tym wyzwaniem.

Joanna Derewlana, klasa I A