Fundacja DOBRO KULTURY realizuje swoje cele poprzez opracowywanie, koordynację i wspieranie projektów dotyczących dziedzictwa kulturowego. Główne obszary naszej działalności to:

  • projekty edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży
  • wydawanie fachowych publikacji
  • badania naukowe
  • kształtowanie świadomości społecznej
  • organizacja wystaw, szkoleń, konferencji oraz innych wydarzeń naukowych i kulturalnych

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową!