Konferencja w Görlitz 2011

Sympozjum pt.: „Ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego - Zgodna z zasadami konserwatorskimi rewitalizacja zespołów pałacowych, pozbawionych funkcji, na przykładzie pałacu w Sztynorcie/ Steinort" odbyła się w dniach 17-18 listopada 2011 r. w Görlitz. Wzięło w niej udział ok. 120 osób zarówno z Polski jak i z Niemiec. Patronat nad wydarzeniem objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pan Bogdan Zdrojewski oraz Minister Stanu w federalnym MSZ, Pani Cornelia Pieper.

 

Uniwersytet Obywatelski dla Dzieci

W roku akademickim 2012/2013 prowadziliśmy uniwersytet dziecięcy poświęcony edukacji obywatelskiej. Uniwersytet przeznaczony był dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych z terenu powiatu słubickiego. Miejscem prowadzenia wykładów i warsztatów było Collegium Polonicum w Słubicach. Zajęcia odbywały się w soboty, przeważnie raz w miesiącu - wysoka frekwencja dopisała za każdym razem.

 

www.mlode-slubice.pl

W 2012 r. dzięki dofinsansowaniu z programu „Równać szanse” przeprowadziliśmy projekt skierowany do młodzieży słubickiej w wieku 12-18 lat. Młodzi uczyli się m.in., jak napisać dobry projekt, odbyli warsztaty z autoprezentacji, mieli za zadanie wymyśleć własny projekt i zatroszczyć się o jego dofinansowanie.

 

Forum lokalne

23 października 2013 r. w Słubicach odbyło się I Gminne Forum Lokalne na rzecz młodzieży. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Młode SŁUBICE – szanse i wyzwania" i zgromadziło 28 osób z różnych organizacji i instytucji. Inicjatywa mogła się odbyć dzięki dofinansowaniu w ramach programu „Równać szanse”

 

Wolontariat Długoterminowy

Fundacja Dobro Kultury od października 2012 roku do końca sierpnia 2013 roku realizowała Program Wolontariatu Długoterminowego. W ramach tego programu Fundacja gościła dwie wolontariuszki Monikę Koziarę i Agnieszkę Szczygieł. Dziewczęta w ramach swoich zadań aktywnie włączyły się w działalność organizacji na rzecz propagowania i pogłębiania wiedzy z zakresu ochrony dóbr kultury oraz współpracy międzykulturowej, szczególnie Polski i Niemiec.

 

Wymiana młodzieżowa Redefine your style

Owocem projektu www.mlode-slubice.pl była wymiana młodzieżowa w 2013 r. "Redefine your style" był to projekt międzynarodowej wymiany młodzieżowej w ramach programu Młodzież w Działaniu. Podczas tygodniowych warsztatów młodzież z Węgier, Włoch oraz Polski zaprezentowała kulturę swoich krajów w kontekście mody oraz obecnie dominujących trendów. Zapoznali się z ideami upcyclingu oraz recyclingu.

 

Wolontariat Europejski EVS

Od września 2013 do czerwca 2014 r. nasza Fundacja gościła dwie wolontariuszki w ramach programu EVS (European Voluntary Service): Vanessę Rassbach z Niemiec i Laurę González Quicios z Hiszpanii. Dziewczyny wspierały w tym czasie działania fundacji, pomagały w organizacji działań międzynarodowych, stworzyły i zrealizowały swoje własne, małe projekty.

 

Partnerstwo Grundtvig PaGE

Partnerstwo Grundtvig PaGE "Parks and Gardens in Europe, Paths towards Environmental Education" był to dwuletni program spotkań partnerskich, które odbywały się od sierpnia 2012 do lipca 2014 r. Kraje uczestniczące: Polska, Niemcy, Estonia, Litwa, Austria, Chorwacja. Projekt miał na celu wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami w zakresie nieformalnej edukacji ekologicznej i związanej z dziedzictwem przyrodniczym skierowanej do osób dorosłych.