“Kultura bez granic” jest projektem partnerskim w ramach programu Grundtvig – Uczenie się przez całe życie. Obok Fundacji Dobro Kultury projekt realizują 3 organizacje z Belgii, Niemiec i Turcji. Projekty partnerskie mają na celu nawiązanie współpracy między organizacjami I instytucjami z różnych krajów, połączenie ich wiedzy oraz doświadczenia, tak by wspólnie wypracowane efekty miały innowacyjny i europejski charakter. Wielostronne sieci stanowią wspólną platformę do dyskusji i wymiany informacji na temat kluczowych kwestii, polityk lub badań. Z każdym zrealizowanym spotkaniem zbliżymy się do tematów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, co wzmocni działanie każdego z partnerów na polu lokalnej aktywności.
Podniesienie kompetencji oraz zdobycie doświadczenia każdego z uczestników, to nie jedyny efekt naszych działań. W planowy harmonogram wpisane zostały również publikacje: agenda pt. CulMix, stanowiąca podsumowanie całego projektu, zostanie wydana w językach każdego z partnerów i projektu; CulMIX – film oraz broszura ze zdjęciami z realizacji projektu, przygotowanie powierzyliśmy belgijskiemu partnernerowi; a także raport końcowy, którego treść opracuje organizacja z Turcji.

Podczas trwania całego projektu będą miały miejsce 4 wspólne spotkania partnerów, tak by każda z organizacji mogła zaprezentować swoją pracę (organizacje według kolejności spotkań):

1. Fundacja Dobro Kultury – Słubice, Polska
2. Gümüşhane Kultur ve Sanat Dernegi – Gumushane, Turcja
3. Institut für Angewandte Geschichte - Gesellschaft im Dialog eV – Berlin / Frankfurt Oder , Niemcy
4. Productions Associés / SmartBe – Bruksela, Belgia

 

Culture without Borders is a Grundtvig Learning Partnership Project which Dobro Kultury will participate with 3 more partners from Belgium, Germany and Turkey. The aim of the project is to bring together institutions and organizations, to pool knowledge and experience and produce innovative results with European value. This multilateral network will provide a common platform for discussion and exchange of information on key issues, policies or research. By each meeting we will come closer to the themes of mutual interest, what will help us support ourselves in particular goals.

Except the increase of experience in focus field, we are going to create few publications. We will published: an CulMIX agenda, which will be an summary published in all Learning Partnership languages; CulMIX Film and Photo booklet, prepared by Belgian partner; evaluation raport is the responsibility of the Turkish partner.
During the whole project is going to take places 4 meetings each hosted by each of the partners (in order of the meetings):

1. Fundacja Dobro Kultury – Słubice Poland
2. Gümüshane Kültür ve Sanat Dernegi – Gümüshane ,Turkey
3. Institut für angewandte Geschichte-Gesellschaft im Dialog e.V. – Berlin/Frankfurt Oder, Germany
4. Productions Associés/SmartBe - Brussels, Belgium

 

Poniżej przedstawiamy relacje ze spotkań partnerskich wraz z dokumentacją fotograficzną:

Relacja ze spotkania w Polsce
Relacja ze spotkania w Belgii
Relacja ze spotkania w Turcji
Relacja ze spotkania w Niemczech

 

Dokumentacja spotkań [pdf]
Ewaluacja spotkań [pdf]

 

Pokaz slajdów ze spotkań partnerskich:

 

Spotkanie w Niemczech (film):

 

Spotkanie w Turcji (film):

 

 

Fotorelacja z wydarzeń lokalnych:

Spotkania informacyjne o badaniach na polu bitwy pod Kunowicami
Wyjazdy do parków

 

Produkty projektu:

Animacja językowa [pdf]

Poradnik dla animatora [pdf]

 

logo program llp pl jpeg 2