1176365 10202220254811250_222283999_n

Laura Gonzales Quicios: Co Wy na to jeśli powiem, że piszę z dwóch różnych miejsc w tym samym czasie? Co Wy na to jeśli powiem, że możesz tutaj usłyszeć dwa języki w jednym miejscu? Jestem pewna, że znasz dużo krajów, w których mówi się różnymi językami albo kraje, w których mówi się podobnymi językami. Kiedy zaczynamy o tym myśleć, nagle widzimy, iż język jest tylko jedną rzeczą łączącą kultury. Poprzez kulturę tworzy się tożsamość, która powstaje przez wiele lat, a ona nie zna granic. Piszę o dwóch małych miastach, o Słubicach oraz Frankfurcie nad Odrą. Jedno z nich jest po stronie polskiej zaś drugie po stronie niemieckiej. Oba miasta są oddzielone rzeką Odra. Taki podział nie jest problemem, aby różne aspekty współgrały, np. takie jak: dwa różne języki czy historia. Oba miasteczka są niezależne politycznie. Jednak nawiązując do historii, Słubice należały do Niemiec. W związku z czym przed II wojną światową, mieszkali tutaj Niemcy. Niewiele osób dziś o tym pamięta. Zaraz wyjaśnię dlaczego o tym piszę.

Mam na imię Laura. Pochodzę z Hiszpanii. Odbywam wolontariat w ramach europejskiego wolontariatu w Fundacji Dobry Kultury w Słubicach. Program „Młodzież w działaniu” jest częścią programu europejskiego, który zaoferował mi możliwość wyjazdu za granicę i wzięcia udziału w wolontariacie. Fundacja Dobro Kultury zajmuje się ochroną europejskiego dziedzictwa kulturowego. Współpracuje z dwoma uniwersytetami znajdującymi się w graniczącacych miasteczkach, Collegium Polonicum w Słubiacach oraz Viadrina we Frankfurcie na Odrą. Wolontariat w takim miejscu jak to, daje mi szansę pracować w dziedzinie, która mnie interesuje. Spotykam osoby z takimi samymi zainteresowaniami jak moje. Wcześniej studiowałam historię sztuki. Odbywam wolontariat z Vanessą, z którą pracuję (również razem mieszamy :P). Obie pracujemy nad projektami związanymi z kinem, fotografią oraz historią. W Słubicach można wziąć udział w projekcie „No Piast”, który walczy o zachowanie elewacji frontowej starego budynku , organizując festiwal kina, podczas którego można obejrzeć projekcje filmów z byłego Kina Piast. Kolejnym projektem jest „Redefine your style”. Jest to międzynarodowa wymiana młodzieży z Włoch i Węgier, podczas której uczestnicy projektują własne ubrania. Wszystkie projekty zostaną sfotografowane i przedstawione na wystawie w Słubicach. Co więcej, współpracujemy z programem Grundtvig – fundacja realizuje dwa projekty w ramach tego programu. Jeden z nich to „Parks and Gardens in Europe”(PaGE) poświęcony zachowaniu ogrodów w Europie, który ma na celu edukację o terenach zielonych w krajach partnerskich: Estonia, Litwa, Austria, Chorwacja, Niemcy. Natomiast drugę częścią programu jest projekt „Culture without borders” (CulMIX), rozpoczynający się w październiku. Główna ideą jest promowanie dostępności poruszania się w aspekcie międzykulturowym, rozwój edukacji osób dorosłych, rozwój innowacyjności, zwracając uwagę na podobieństwa między różnymi kulturami.
Jako wolontariuszka, będę brała udział w projekcie „Cool-tour on the border” . Będę mogła przyswoić sobie wiedzę o ochronie dziedzictwa kulturowego, skupiając się na regionie łączącym Niemcy i Polskę. Dodatkową korzyścią będzie zdobycie doświadczenia, poprzez koordynację własnego projektu edukacyjnego.

Uczę się języka polskiego i staram się ze wszystkich sił uczyć również języka niemieckiego. Uczę się zwyczajów polskich każdego dnia. Póki co jestem tutaj dopiero dwa tygodnie, ale jestem pewna że po dziewięciu miesiącach będę umiała rozmawiać w języku polskim!!!


 Laura González Quicios:  What happen if I tell you that I’m writing from two places at the same time? or What do you think if I tell you that you can hear two languages in a country? For sure you know a lot of examples about countries with different languages, or different countries with similar languages...and if we start talking about that, suddenly we observe that the language is only one thing of all similarities connected between the cultures. Culture is an identity and it has been built along the history and it doesn’t know about borders that´s why exist these similarities. In my case, I’m writing about two small cities, Slubice and Frankfurt Oder.

One is in the Polish side and the other, in the German side. They are separated by the river Oder but it is not an obstacle to coexist the both languages, sharing their life, and of course their history. Actually, they are two independents cities, but time ago, the Polish city was part of Germany. As Slubice, we can find Polish cities that they were Germans before the Second World War. Few people heard about them, let me show you why I’m telling you that and keep reading.

My name is Laura, and I´m Spanish girl doing my European Volunteering Service in Dobro Kultury, a cultural foundation in Slubice. EVS is a program of 'Youth in Action' which offered me the opportunity to go abroad and participate as a volunteer in Dobro Kultury where they work in conservation and preservation of European Heritage with the universities of both cities, Collegium Polonicum and Viadrina University. It gives me the chance to work in something I really love, after my studies in History of Art, at the same time I’m meeting people from different parts of the world with the same objectives as me. I’m volunteering with Vanessa, my workmate (and also my flat mate :P) and both, we are collaborating in interesting projects related with cinema, photography, history... You can find projects as a "No Piast" which is fighting for don’t destroy the facade of the old building, almost devastated, creating a cinema festivals watching some movies like the first film was watched in Kino Piast; "Redefine your style" is a project with youngsters who participated in a 'youth exchange' with young people from Italy or Hungary, designing clothes by themselves and building and exhibition with their clothes and photos in the city of Slubice. Moreover, we cooperate in two Grundtvig program, one called "Parks and Gardens in Europe” (PaGE) dedicated to conserve the gardens in Europe and show the importance of environmental education with partners from Estonia, Lithuania, Austria, Croatia and Germany; and "Culture without borders” (CulMIX) which will start in October, and it will be about accessibility of mobility, increase an adult education, development of innovative practices….through the different cultures and the connection between them.

As a volunteer, we are our own project called “Cool-tour on the border” which will give us a knowledge of cultural heritage preservation concerning the common cultural heritage between Germany and Poland, at the same time we gain experience in coordination of educational projects, as I told you before.

A part of that, we are trying to introduce ourselves in the life of Slubice. We take Polish lessons, and I’m doing my best to learn German. We know how to survive without any English and we learn day by day everything of the life in Poland. Now, we are only 2 weeks here, but after 9 months, I will let you know how our news…and in Polish!!!!