Fundacja Dobro Kultury od października 2012 roku do końca sierpnia 2013 roku realizowała Program Wolontariatu Długoterminowego.

Koordynatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie (http://wolontariat.net.pl/).

W ramach tego programu Fundacja gościła dwie wolontariuszki Monikę Koziarę i Agnieszkę Szczygieł. Dziewczęta w ramach swoich zadań aktywnie włączyły się w działalność organizacji na rzecz propagowania i pogłębiania wiedzy z zakresu ochrony dóbr kultury oraz współpracy międzykulturowej szczególnie Polskie i Niemiec.

 

pwd

 

 

DSC 8536  DSC 9568  SNV82265  SNV83218