– JUGENDBAUHÜTTEN – PROJEKT DEUTSCHE STIFTUNG DENKMALSCHUTZ ORGANIZOWANY PRZEZ IJGD

Kto może brać udział?

Udział w FJD może wziąć każdy w wieku od 18 do 26 lat. Podstawowy obowiązek szkolny musi być wypełniony, szczególne wykształcenie nie jest wymagane. Jedynym warunkiem uczestnictwa w projekcie jest gotowość zaangażowania się przez cały rok w dziedzinę opieki nad zabytkami.

www.ijgd.de

…wspólne życie, nauka i praca

szaas

 Postanowienia ogólne

FJD rozpoczyna się 1. września i trwa jeden rok do 31. sierpnia następnego roku. FJD jest zajęciem pełnoetatowym, każdemu uczestnikowi przysługuje 26 dni płatnego urlopu. 

 freiwillige10 11

Kieszonkowe & Co

Uczestnicy otrzymują:

- comiesięczne kieszonkowe i wyżywienie lub odpowiednie - finansowe wyrównanie, - dofinansowanie do mieszkania, - uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów za udział w seminarium Dobrowolny Rok w Ochronie Zabytków

 

FJD daje Ci możliwości:

 - teoretycznego i praktycznego zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi opieki nad zabytkami podczas pracy w polsko

– niemieckich zespołach,

- sprawdzenia starych i nabycia nowych umiejętności,

- nawiązania nowych kontaktów z młodzieżą niemiecką i polską,

- otrzymania pomocy w określaniu swoich planów zawodowych na przyszłość,

- zaangażowania się w ochronę dóbr kultury i osobistego poznania możliwości angażowania się.

W porozumieniu z Twoją szkołą, FJD może być uznany jako praktyki zawodowe. Jeżeli jesteś zainteresowany, zgłoś się do biura ijgd, gdzie uzyskasz szczegółowe informacje o programie. Warto także odwiedzić naszą stronę internetową www.ijgd.de. Na życzenie wysyłamy również druki zgłoszeniowe. Czekamy na Ciebie. W projekcie używany jest jedynie język niemiecki.

  g rlitz 27 2005

FJD - CO TO JEST ?

Dobrowolny Rok w Ochronie Zabytków oferuje Ci w ramach Jugendbauhütte (Młodzieżowej Strzechy Budowlanej) możliwość poznania szerokiego zakresu prac dotyczących opieki nad zabytkami i określenia swoich planów na przyszłość. Jednocześnie, praca wolontariuszy powinna pozytywnie wpłynąć na podwyższenie świadomości społeczności lokalnej w stosunku do zabytków i dziedzictwa kulturowego. Podczas Dobrowolnego Roku pracujesz w miejscu, które sobie wcześniej wybrałeś. Prowadzone seminaria mają na celu zdobycie doświadczenia niezbędnego do orientacji zawodowej, jak i w sferze prywatnej. Organizatorzy Jugendbauhütte (Młodzieżowej Strzechy Budowlanej), Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków (Deutsche Stiftung Denkmalschutz) podlegają Międzynarodowym Służbom Wspólnotowym Młodzieży (Internationale Jugendgemeinschaftsdienste – ijgd).

 

Jakie są oferowane miejsca pracy?

- muzea i instytucje kulturalne,

- instytucje archeologiczne (archeologiczne wykopaliska/ miejsca wykopalisk) i organizacje sprawujące opiekę nad zabytkowymi ogrodami (np. Ogrody zamkowe),

- zakłady rzemieślnicze (stolarnie, murarnie, obróbki kamienia naturalnego, ciesielnie itd.),

- restauracja zabytków,

- Urzędy Ochrony Zabytków,

- biura planowania i architektoniczne, takie jak instytuty badawcze.

Abyś mógł wynieść jak najwięcej korzyści z uczestnictwa w FJD (Freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege), staramy się przygotować różnorodne zadania w zakresie ochrony zabytków. Tym, którzy zdecydują się na roczną pracę wolontariusza przy ochronie zabytków, zapewniamy opiekę wykwalifikowanego personelu.

  3. seminar dez. 2010 - lehmbau

Seminaria

 W każdym cyklu FJD odbywa sie 35 dni seminarium (co odpowiada 7 tygodniom w roku), podczas których uczestnicy uczą się, pracują i mieszkają razem. Seminaria dają Ci możliwość poznania i umocnienia Twoich mocnych stron a także pomagają rozwijać pasje. Poza tym umożliwiają wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami i wspierają Cię w orientacji zawodowej poprzez odpowiednie podejście pedagogiczne. Podczas zajęć poruszane są takie zagadnienia jak: stare techniki rzemieślnicze, takie jak: kowalstwo, stiuk i rzeźbienie z gliny w teorii i praktyce, budowanie przy użyciu materiałów naturalnych (farby naturalne, ekologiczne izolacje cieplne), referaty dotyczące stylów budowlanych, uzupełniane wycieczkami tematycznymi, archeologia, ochrona zabytków, metody restauratorskie. Uczestnicy FJD także przygotowują seminaria. Udział w nich jest obowiązkowy i zaliczany jako czas pracy.

 

Jugendbauhütte – kto za tym stoi?

Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd) (Międzynarodowe Służby Wspólnotowe Młodzieży)

Internationale Jugendgemeinschaftsdienste są kulturowo i światopoglądowo niezależnym organizatorem międzynarodowej pracy młodzieży. Nie pobierają żadnych opłat w ramach prowadzonej przez siebie działalności społecznej. Od czasu powstania w 1949r. umożliwiają młodym ludziom pracę na rzecz społeczneństwa. Ijgd przeprowadza również międzynarodowe Workcamps i semianria dla młodzieży. Od 1983 r. są organizatorami Dobrowolnego Roku Pracy Socjalnej (FSJ), od 1990r. Dobrowolnego Roku Pracy Ekologicznej (FÖJ) i od 1995 r. Wolontariatu Europejskiego. Rocznie pośredniczą w rozdziale różnych miejsc pracy dla okolo 1400 młodych ludzi z różnych krajów.

Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) (Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytkow)www.denkmalschutz.de

 

Jako prywatna inicjatywa Deutsche Stiftung Denkmalschutz stawia sobie nastepujące zadania: ochronę zagrożonych zabytków kultury, propagowanie opieki nad zabytkami, zainteresownie tą inicjatywą jak największej rzeszy młodych ludzi. Pierwsze Jugendbauhütte zostało zalożone w 1999 r. w Saksonia Anhalt, a siedem następnych w Hessen, Nordrhein Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Thüringen, Brandenburg/ Berlin. „Młodzieżowa Strzecha Budowlana” od początku kierowała swoją ofertę do młodego pokolenia. Deutsche Stiftung Denkmalschutz sprawuje opiekę nad wszystkimi Jugendbauhütte w kooperacji z ijgd.

 

Jakie zadania przejmuje ijgd?

- ustalamy miejsca pracy,

- regulujemy sprawy formalne w kwestii zatrudnienia i pobytu,

- służymy pomocą uczestnikom projektu we wszystkich sprawach, np. przez odwiedziny w miejscach pracy,

- staramy się, aby podczas każdego cyklu projektu w biurze znajdowała się osoba mówiąca w języku polskim.

  

Zdjęcia zamieszczone w artykule pochodzą z fundacji Deutsche Stiftung Denkmalschutz.

 

Więcej informacji dla kandydatów z Polski:

https://wolontariatzabytki.wordpress.com/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.