emptyJan Prömmel studiował urbanistykę i planowanie przestrzenne w Berlinie, ukończył również studia "Ochrona Europejskich Dóbr Kultury" na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Tematem jego pracy doktorskiej jest praktyka ochrony powierzchni zabytkowych jako obszar napięć we współpracy między społecznością lokalną a służbami konserwacji zabytków. Pracownik naukowy w Instytucie Leibnitza dla Rozwoju Regionalnego i Planowania Strukturalnego (IRS) w Erkner k. Berlina.