Partnerstwo Grundtvig CulMIX

Wyjazd do Parku Muzakowskiego 1  Wyjazd do Parku Muzakowskiego 2  Wyjazd do Parku Muzakowskiego 3  Wyjazd do Parku Muzakowskiego 4  Wyjazd do Parku Muzakowskiego 5  Wyjazd do Parku Muzakowskiego 6  Wyjazd do parku w Branitz 05.06 1  Wyjazd do parku w Branitz 05.06 2  Wyjazd do parku w Branitz 05.06 3  Wyjazd do parku w Branitz 05.06 4

Grundtvig Learning Partnership – Culture without borders (CulMIX)
Spotkanie w Berlinie, Niemcy 20 – 24 października 2014
Kraje uczestniczące: Polska, Niemcy, Belgia

W spotkaniu w Berlinie uczestniczyło 18 osób, 8 osób z Turcji, 4 z Belgii i 1 z Polski oraz 5 osób z organizacji goszczącej. Spotkanie to odbyło się z okazji 25 rocznicy upadku muru berlińskiego, który dzielił stolice Niemiec na część wschodnia i zachodnią. Cały program został profesjonalnie przemyślany, podczas którego nasz czas był idealnie wykorzystany. Bloki tematyczne zależały od dnia, na który zostały one zaplanowane. Poczynając od zapoznania się ze szlakiem podzielonego miasta, następnie poznanie Berlina od strony kulturowej a kończąc na turystycznym aspekcie a mianowicie znaczeniu turystyki dla Berlina. Zapoznanie z Berlinem rozpoczęliśmy od zwiedzania Mauerpark, Bauerstrasse oraz Nordbahnhof. Następnie udaliśmy się do Muzeum DDR, mieszczącym się na Kulturberei na Prenzlauer Berg, którego ekspozycja poświęcona jest aspektom życia codziennego w wschodnich Niemczech w okresie komunizmu i różnic pomiędzy wschodnimi i zachodnimi Niemcami. Bardzo ciekawym doświadczeniem było zapoznanie się z kulturowymi zabytkami, takimi jak: biblioteka, instytut teatralny, studia dla artystów, przestrzenie wystawiennicze. Jednak nie na tym zaprzestaliśmy zgłębiać wiedzę. Tego samego dnia zwiedziliśmy Cizem, centrum kultury lewitów, oraz Muzeum Sztuki Współczesnej, które jest świetnym przykładem przekształcania budynków poindustrialnych na miejsca związane z kulturą. Nie zabrakło również czasu na to, aby zwiedzić z przewodnikiem najistotniejsze i symboliczne miejsca dla Berlina, wliczając w to zwiedzanie muzeów. Wszystkie dni były bardzo dobrze zorganizowane, wszyscy uczestnicy nie mieli dosyć atrakcji. Bardzo intensywne i niezapomniane warsztaty zakończyliśmy wspaniałym koncertem w Filharmonii Berlińskiej.

1 Niemcy  2 Niemcy  3 Niemcy  4 Niemcy  5 Niemcy  6 Niemcy

Grundtvig Partership CulMIX
Turcja 16 – 20.06.2014

Naszymi docelowymi miejscami, w których odbywało się spotkanie, były dwie tureckie miejscowości: Gumushane i Trabzon. Głównym założeniem wyjazdu było poznanie kultury tureckiej oraz integracja z rdzennymi mieszkańcami. W celu przełamania bariery językowej, braliśmy udział w kilku wyjazdach integracyjnych. W programie zostały zaplanowane wizyty do miejsc naturalnego i kulturowego dziedzictwa, jak klasztor Samuela i jaskinia Karaca. Już pierwszego dnia zaczęliśmy intensywną pracę, spotykając się z obcą dla nas, jednak bogatą kulturowo Turcją. Bezpośredni kontakt z mieszkańcami tylko potwierdził gościnność oraz otwartość tych skromnych ludzi. Ciekawym doświadczeniem dla wszystkich uczestników było uczestnictwo w weselu, na które zostaliśmy zaproszeni. Obcowanie z mieszkańcami pomogło nam zrozumieć i odkryć tureckie zwyczaje. Zobaczyliśmy tradycyjne stroje, tańce oraz posiłki, które są bardzo ważnym elementem każdego dnia. Innym istotnym punktem wyjazdu było uczestniczenie w warsztatach malarskich, podczas których zapoznaliśmy się z tradycyjnymi motywami artystycznymi. Dowiedzieliśmy się sporo o bogatej historii regionu, która ma duży wpływ na obecną dbałość o dziedzictwo kulturowe w znanej nam części Turcji. Zapoznaliśmy się z działalnością organizacji goszczącej i z turecką kulturą i dziedzictwem – był to dla nas ciekawy i pouczający czas.

1 Turcja  2 Turcja  3 Turcja  4 Turcja  5 Turcja  6 Turcja  7 Turcja

Sprawozdanie ze spotkania w ramach projektu Partnerstwa Grundtvig „Culture without border” zorganizowanego w Brukseli (Belgia).

W dniach 12-15 maja 2014 roku odbyła się wizyta polskich przedstawicieli w Brukseli (Belgia). Udział w niej wzięły 4 osoby: Monika Koziara, Laura Gonzalez, Vanessa Rassbach oraz Alena Varaksa. Głównym celem spotkania było zapoznanie się z działalnością organizacji SmartBE oraz obserwacja na żywo realizacji dzieł wykonanych metodą malowania w kole.

Jednym z punktów spotkania było zwiedzanie głównej siedziby (oraz różnych działów) SmartBE – organizacji skupiającej artystów, która służy im pomocą prawną, księgową oraz zajmuje się produkcją artystyczną. Obok biura SMartBE znajduje się także budynek zajęty przez inny projekt wspierający artystów oraz kulturę - BAF (Brusselles Art Factory). Celem tego projektu jest wspieranie artystów oraz tworzenie im dogodnych warunków pracy.

Podczas pobytu w Brukseli polscy reprezentanci goszczeni byli przez artystę związanego ze SmartBe i twórcę metody malowania w kole, malarza Blaise’a Patrix’a. Celem jego projektów jest niwelowanie barier między różnymi kulturami i budowanie nowych stosunków między sąsiadami. W swoich projektach angażuje on lokalnych mieszkańców w proces tworzenia sztuki poprzez malowanie na wspólnej przestrzeni. Jednym z projektów Blaise'a było malowanie na ścianie przejścia podziemnego na stacji metra Belgica. Stworzenie muralu z młodzieżą, która spędzała tam swój czas miało na celu odzyskanie tej przestrzeni dla innych użytkowników metra oraz namówienie młodzieży do dbania o nią.

Pozostały czas pobytu w Brukseli był wypełniony wizytami do miejsc eksponowania produktów projektów, które zostały zrealizowane z różnymi grupami: trudną młodzieżą, lokalną społecznością, mieszkańcami spalonego w pożarze domu oraz młodzieżą w szkole wielonarodowej. Ostatnim punktem wizyty były odwiedziny muzeów ważnych dla kultury belgijskiej takich jak Muzeum Magritte’a oraz Muzeum Komiksu. Uczestniczki zgodnie podkreśliły pozytywny charakter wizyty, szczególnie idea organizacji SmartBe, miła atmosfera panująca w biurze oraz Bruksela sama w sobie zrobiły na nich bardzo dobre wrażenie.

1 Belgia  2 Belgia  4 Belgia  5 Belgia

Sprawozdanie z pierwszego spotkania w ramach projektu ”Partnerstwa Grundtvig „Culture without border” zorganizowanego w Słubicach przez koordynatora - Fundację Dobro Kultury

W dniach 11-15.12.2013 roku w Słubicach (Polska) miało miejsce spotkanie partnerów projektu „Culture without border. Culture in multicultural environment”. Podczas spotkania organizację w Polsce reprezentowało 5 osób (Dobro Kultury), partnera niemieckiego - 4 osoby (Institut für angewandte Geschichte), tureckiego - 3 (Gumuşhane Kultur ve Sanat) oraz belgijskiego - 4 osoby (Productions Associées/SmartBe).

Spotkanie rozpoczęło się w dniu 11 grudnia 2013 przedstawieniem dotychczasowych działań Fundacji Dobro Kultury w biurze tejże Fundacji. Następnie po zapoznaniu się uczestników, prześledzony został harmonogram.

Drugiego dnia spotkania odbył się spacer po Frankfurcie oraz Słubicach (w roli przewodnika wystąpił Instytut Historii Stosowanej). Spacerowicze zostali wprowadzeni w problematykę regionu pogranicza polsko-niemieckiego. Członkowie Instytutu opowiedzieli o charakterze współpracy między Uniwersytetem Viadrina oraz Collegium Polonicum (zamiejscowym oddziałem UAM z Poznania). Następnie zaprezentowane zostały projekty dotychczas zrealizowane przez wszystkich członków oraz wymiana spostrzeżeń, a także dyskusja na temat możliwości współpracy.

W trzecim dniu spotkania uczestnicy udali się na wycieczkę do Kostrzyna nad Odrą. Jej głównym celem było zapoznanie się uczestników z historią nieistniejącego już Starego Miasta/Twierdzy Kostrzyn. Wycieczkę po ruinach oprowadzał jeden z nielicznych, nadal żyjących mieszkańców tego miasta. Po powrocie do Słubic koordynatorzy z poszczególnych organizacji spotkali się by omówić aspekty finansowe i organizacyjne. Tymczasem pozostali uczestnicy udali się na wystawę "Zdegenerowana sztuka"- Atak na nowoczesność; w Muzeum Sztuki Współczesnej we Frankfurcie. Wieczorem wszyscy uczestnicy wzięli udział w tradycyjnym niemieckim jarmarku świątecznym.

Czwartego dnia spotkania odbył się warsztat przygotowany przez Blaise Patrixa z belgijskiej organizacji partnerskiej. Warsztaty miały charakter artystyczny. Po południu miała miejsce druga część poprzednio zapoczątkowanej dyskusji dotyczącej planów związanych z partnerstwem. Ostatnim punktem spotkania była kolacja podczas której nastąpiło pożegnanie uczestników.

1 Polska  2 Polska  3 Polska  4 Polska  5 Polska  6 Polska

“Kultura bez granic” jest projektem partnerskim w ramach programu Grundtvig – Uczenie się przez całe życie. Obok Fundacji Dobro Kultury projekt realizują 3 organizacje z Belgii, Niemiec i Turcji. Projekty partnerskie mają na celu nawiązanie współpracy między organizacjami I instytucjami z różnych krajów, połączenie ich wiedzy oraz doświadczenia, tak by wspólnie wypracowane efekty miały innowacyjny i europejski charakter. Wielostronne sieci stanowią wspólną platformę do dyskusji i wymiany informacji na temat kluczowych kwestii, polityk lub badań. Z każdym zrealizowanym spotkaniem zbliżymy się do tematów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, co wzmocni działanie każdego z partnerów na polu lokalnej aktywności.
Podniesienie kompetencji oraz zdobycie doświadczenia każdego z uczestników, to nie jedyny efekt naszych działań. W planowy harmonogram wpisane zostały również publikacje: agenda pt. CulMix, stanowiąca podsumowanie całego projektu, zostanie wydana w językach każdego z partnerów i projektu; CulMIX – film oraz broszura ze zdjęciami z realizacji projektu, przygotowanie powierzyliśmy belgijskiemu partnernerowi; a także raport końcowy, którego treść opracuje organizacja z Turcji.

Podczas trwania całego projektu będą miały miejsce 4 wspólne spotkania partnerów, tak by każda z organizacji mogła zaprezentować swoją pracę (organizacje według kolejności spotkań):

1. Fundacja Dobro Kultury – Słubice, Polska
2. Gümüşhane Kultur ve Sanat Dernegi – Gumushane, Turcja
3. Institut für Angewandte Geschichte - Gesellschaft im Dialog eV – Berlin / Frankfurt Oder , Niemcy
4. Productions Associés / SmartBe – Bruksela, Belgia

 

Culture without Borders is a Grundtvig Learning Partnership Project which Dobro Kultury will participate with 3 more partners from Belgium, Germany and Turkey. The aim of the project is to bring together institutions and organizations, to pool knowledge and experience and produce innovative results with European value. This multilateral network will provide a common platform for discussion and exchange of information on key issues, policies or research. By each meeting we will come closer to the themes of mutual interest, what will help us support ourselves in particular goals.

Except the increase of experience in focus field, we are going to create few publications. We will published: an CulMIX agenda, which will be an summary published in all Learning Partnership languages; CulMIX Film and Photo booklet, prepared by Belgian partner; evaluation raport is the responsibility of the Turkish partner.
During the whole project is going to take places 4 meetings each hosted by each of the partners (in order of the meetings):

1. Fundacja Dobro Kultury – Słubice Poland
2. Gümüshane Kültür ve Sanat Dernegi – Gümüshane ,Turkey
3. Institut für angewandte Geschichte-Gesellschaft im Dialog e.V. – Berlin/Frankfurt Oder, Germany
4. Productions Associés/SmartBe - Brussels, Belgium

 

Poniżej przedstawiamy relacje ze spotkań partnerskich wraz z dokumentacją fotograficzną:

Relacja ze spotkania w Polsce
Relacja ze spotkania w Belgii
Relacja ze spotkania w Turcji
Relacja ze spotkania w Niemczech

 

Dokumentacja spotkań [pdf]
Ewaluacja spotkań [pdf]

 

Pokaz slajdów ze spotkań partnerskich:

 

Spotkanie w Niemczech (film):

 

Spotkanie w Turcji (film):

 

 

Fotorelacja z wydarzeń lokalnych:

Spotkania informacyjne o badaniach na polu bitwy pod Kunowicami
Wyjazdy do parków

 

Produkty projektu:

Animacja językowa [pdf]

Poradnik dla animatora [pdf]

 

logo program llp pl jpeg 2