Uncategorised

ja and cekaemistaNasza Fundacja wspiera grupę teatralną „Słubice Wschodnie“, którą tworzą studenci kierunku „Filologia polska jako obca“. Wspólnymi siłami udało nam się pozyskać dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na przygotowanie i wystawienie antywojennego przedstawienia teatralnego pt. „Ja & Cekaemista“. Premiera sztuki Jurija Klavdieva odbyłą się 19 czerwca br. we frankfurckim teatrze „Theater des Lachens”. Jesienią odbędzie się kolejne przedstawienie – tym razem w Słubicach! Serdecznie zapraszamy!

slubiceDobra kultury sa autentycznymi świadectwami naszego wspólnego dziedzictwa. Jego ochrona wymaga trwałego zaangażowania wielu podmiotów i środków. W centrum naszego zainteresowania znajdują się przy tym zarówno pojedyncze przedmioty, jak i kompleksy zabytkowe, obiekty wpisane w krajobraz miejski i wiejski.k4u0758

grywaldto jest bardzo krótki tekst testowy...

 

 

 

Fundacja DOBRO KULTURY wspiera Katedrę Ochrony Zabytków Uniwersytetu Viadrina przy organizacji 20. Jubileuszowej Konferencji Grupy Roboczej polskich i niemieckich historyków sztuki i konserwatorów zabytków, która odbędzie się w dniach 26.-29. września w Słubicach.

Projekt jest finansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Niemieckie Ministerstwo ds. Kultury i Mediów.

Patronat nad wydarzeniem objął Pan Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Pan Bernd Neumann, Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów.

 

Koala

andrew alex brian smUdział w FJD może wziąć każdy w wieku od 18 do 26 lat. Podstawowy obowiązek szkolny musi być wypełniony, szczególne wykształcenie nie jest wymagane. Jedynym warunkiem uczestnictwa w projekcie jest gotowość zaangażowania się przez cały rok w dziedzinę opieki nad zabytkamii.

Lighthouse

Fundacja DOBRO KULTURY realizuje swoje cele poprzez opracowywanie, koordynację i wspieranie projektów dotyczących dziedzictwa kulturowego. Główne obszary naszej działalności to:

  • projekty edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży
  • wydawanie fachowych publikacji
  • badania naukowe
  • kształtowanie świadomości społecznej
  • organizacja wystaw, szkoleń, konferencji oraz innych wydarzeń naukowych i kulturalnych

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową!