Projekty aktualne

Fundacja Dobro Kultury włączyła się w promowanie postaci arcybiskupa Fultona J. Sheena w Polsce.

Współpracowaliśmy przy przygotowaniu książki „Kalwaria i Msza Święta” wydanej przez Wydawnictwo i Drukarnię Diecezji Sandomierskiej.

Wydaliśmy też książkę „Myśli na każdy dzień” zawierającą 366 cytatów arcybiskupa Sheena. Dołączony jest do niej darmowy dodatek: płyta DVD z filmem „Arcybiskup Fulton J. Sheen – sługa wszystkich”. Osoby zainteresowane nabyciem tej publikacji mogą to uczynić klikając tutaj.

Ta granica bez granicy

 

DSC 0022

Ta granica bez granicy
8 lipca podczas uroczystej inauguracji Święta Hanzy, grupa polskich i niemieckich artystów zaprezentowała artystyczną wizję podkreślającą 25 rocznicę traktatu o stosunkach dobrosąsiedzkich. Performance na moście był także próbą połączenia na nowo obu miast, integracji mieszkańców Słubic i Frankfurtu nad Odrą – mówi Marzena Słodownik z Fundacji Dobro Kultury, koordynatorka projektu „KOGUŚLEDŹ”.


Ja & Cekaemista

 

ja and cekaemistaNasza Fundacja wspiera grupę teatralną „Słubice Wschodnie“, którą tworzą studenci kierunku „Filologia polska jako obca“. Wspólnymi siłami udało nam się pozyskać dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na przygotowanie i wystawienie antywojennego przedstawienia teatralnego pt. „Ja & Cekaemista“. Premiera sztuki Jurija Klavdieva odbyłą się 19 czerwca br. we frankfurckim teatrze „Theater des Lachens”. Jesienią odbędzie się kolejne przedstawienie – tym razem w Słubicach! Serdecznie zapraszamy! 


Moje? Twoje? Nasze! Dziedzictwo, które łączy

 

logo skrocone plProjekt dotyczy upowszechniania wiedzy dotyczącej zabytków wśród dzieci i młodzieży. Koncentrujemy się głównie na dziedzictwie kulturowym regionu przygranicznego. W ramach dotychczasowych działań udało nam się stworzyć sieć kontaktów pomiędzy polskimi i niemieckimi animatorami i miłośnikami zabytków, którzy chcą przekazywać wiedzę na temat lokalnego dziedzictwa najmłodszym. Dzięki dofinansowaniu z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i Bundesministerium für Kultur und Medien udało nam się zorganizować spotkanie wprowadzające w Siedlisku (w 2013 r.), w którym uczestniczyło ok. 90 osób, szkolenie dla nauczycieli w Neuzelle (w 2014 r.) oraz dwie wycieczki służące wymianie doświadczeń (w 2015 r.)

 


Bitwa pod Kunowicami

 

bitwa pod kunowicami logoTemat bitwy pod Kunowicami stał się jednym z głównych tematów naszych działań edukacyjnych. W 2014 r. dzięki wsparciu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach programu „Trampolina” udało nam się zbudować pierwszą makietę bitwy pod Kunowicami. Jej budowniczymi byli młodsi i starsi mieszkańcy Słubic i Kunowic. W 2015 r. postanowiliśmy powtórzyć warsztaty modelarskie – tym razem dla grupy słubickich licealistów – i wspólnie z nimi zbudować kolejną makietę, na której znalazło się ok. 400 ręcznie pomalowanych figurek. Drugą edycję udało nam się zrealizować dzięki dotacji w ramach programu „Równać szanse”. Mamy nadzieję, że obie makiety będą punktem wyjścia do utworzenia całej ekspozycji muzealnej na temat bitwy pod Kunowicami – jednego z najważniejszych wydarzeń historycznych naszego regionu.


Parterstwo Grundtvig CulMIX

 

flaga ue 250„Culture without Borders”, tj. „Kultura bez granic” jest projektem partnerskim w ramach programu Grundtvig – Uczenie się przez całe życie. Obok Fundacji Dobro Kultury projekt realizują 3 organizacje partnerskie z Belgii, Niemiec i Turcji. Projekty partnerskie mają na celu nawiązanie współpracy między organizacjami I instytucjami z różnych krajów, połączenie ich wiedzy oraz doświadczenia, tak by wspólnie wypracowane efekty miały innowacyjny i europejski charakter. Oprócz spotkań zagranicznych, podczas których będziemy poznawać działalność naszych partnerów, zrealizujemy także kilka imprez dla społeczności lokalnej, które dotyczą realizowanych przez nas projektów. Przez to będziemy mogli wzmocnić nasz własny potencjał, bardziej zaistnieć w świadomości mieszkańców polsko-niemieckiego regionu przygranicznego i rozwinąć ciekawe partnerstwa z organizacjami z najbliższej okolicy.


HörMal Frankfurt!

 

Phoermal frankfurt logorojekt zainicjowała i rozwinęła grupa studentek kierunku „Ochrona Europejskich Dóbr Kultury” na Uniwersytecie Europejskim Viadrina. W ramach współpracy z lokalnymi instytucjami i sponsorami udało im się opracować niemieckojęzyczny audioprzewodnik dla dzieci w wersji mp3, opowiadający o najważniejszych obiektach naszego sąsiedzkiego miasta - Frankfurtu nad Odrą. Powstała strona internetowa, z której można ściągnąć opracowane materiały i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o historii Frankfurtu. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się przetłumaczyć teksty audioprzewodnika na język polski oraz poszerzyć ofertę projektu o obiekty znajdujące się w Słubicach.

Podkategorie

Moje? Twoje? Nasze! Dziedzictwo, które łączy. trnasgraniczny projekt upowszechniania dziedzictwa kulturowego wśród dzieci i młodzieży